penis pump

180,00 ლარი

პენისის ტუმბო პენისის გასამკვრივებლად და გასაზრდელად.

სისტემატური გამოყენების შედეგად შეიძლება პენისის მოხრილობის გასწორებაც.

wishlist-ში დამატება